Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (Heti L 523/99, 10 § ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

YH Kodit Oy / YH Kodit-konserni
Y-tunnus: 0151507-3
Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

YH Kodit Oy
Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere
puh. 010 227 3000

3. Rekisterin nimi

Asuntomyynnin markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asuntojen markkinointi

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse syöttämän tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta konsernin ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot tallennetaan palvelimiin, joihin pääsy on rajoitettu asianmukaisin teknisin keinoin ainoastaan nimetyille henkilöille. Järjestelmiin kirjautuminen edellyttää yksilöllisiä kirjautumistietoja. Järjestelmät on suojattu asianmukaisin teknisin ja organisatorisin keinoin.

Henkilökunta on saanut riittävän tietoturva- ja tietosuojakoulutuksen. Yhteistyökumppanit on sopimuksella vastuutettu tietoturvalliseen työskentelyyn ja noudattamaan annettuja tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä ohjeistuksia.

10. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus saada tietoonsa hänestä kirjatut tiedot sähköisessä muodossa. Tietopyynnön tekijän tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella. Tietopyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöllä on oikeus korjata hänestä virheellisesti kirjatut tiedot tekemällä korjauspyyntö. Hakemuksen tietojen osalta tiedot saa korjattua tekemällä uuden hakemuksen korjatuille tiedoilla. Muiden tietojen osalta tulee tehdä kirjallinen korjauspyyntö rekisterinpitäjälle. Korjauspyynnön tekijän tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilö voi poistaa tietonsa markkinointirekisteristä markkinointisähköpostin poistu postituslistalta-linkillä tai pyytämällä poistua suoraan rekisterinpitäjältä.